Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inter-Vion S.A. mający siedzibę  przy ul. Ostrobramskiej 91, 04-118 Warszawa (dalej Inter-Vion), reprezentowany przez Zarząd.

  1. Wymogi prawne

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail.

  1. Podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie celu udzielania Pani/Panu odpowiedzi na przesłane wiadomości e-mail związane z informowaniem o produktach prezentowanych na stronie internetowej:http://killys.pl/ . Przesłanie odpowiedzi na charakter jednorazowy i nie wiąże się z zapisem przez użytkownika na dalszą subskrypcję treści marketingowych oraz otrzymywanie wiadomość e-mail innych niż odpowiadających na przedstawione zapytanie.

 

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Inter-Vion oraz podmioty współpracujące z Inter-Vion na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  1. Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe związane z przesłaną do Inter-Vion wiadomością e-mail przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż przez 30 dni.

 

  1. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  1. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

  1. Profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Inter-Vion jest Piotr Brodowski W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Inter-Vion można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość pisemnie na adres poczty elektronicznej: p.brodowski@inter-vion.com.